Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Mijn vader woonde in een verpleeghuis, mijn moeder woont in hun beider huis. Het is een hard gelag als een echtpaar op hoge leeftijd gedwongen wordt te scheiden. Een gelukkige bijkomstigheid is dat mijn vader in een nieuwe, mooie omgeving werd opgenomen, goede verzorging had en iedereen kende.
Vijftien jaar heb ik in de ouderen- en thuiszorg gewerkt. Mijn werkplek bevond zich de eerste jaren tussen de ouderen in het verzorgingshuis, waarmee er direct zicht was op en voeling met de zorgbehoefte van de cliënten. Werkend aan de ondersteuning van medewerkers en bewoners met als portefeuilles financiën, vastgoed, facilitaire dienst en ict. Als ‘financiële man’ kon ik goede en stevige uitgangspunten voor de begroting introduceren, het management kosten- én inkomstenbewust maken en zorgen voor een betere structuur. Later heb ik een bredere bijdrage geleverd aan de ouderen- en thuiszorg in de functies als directeur en lid van de raad van bestuur.
Voor uw organisatie kan ik een belangrijke bijdrage leveren in het oplossen van een tijdelijk probleem. Bijvoorbeeld met de aansturing van een afdeling of dienst, het leiden van bouwprojecten, het structuur geven aan de organisatie en het bereiken van de doelen.