Toezichthouderschap

Toezichthouderschap

Good governance is wezenlijk na eerdere schandalen bij een aantal maatschappelijke ondernemingen, te hoge bonussen in het bedrijfsleven en te grote verwevenheid vanwege benoemingen via het ‘old-boys-network’. De regels zijn aangescherpt waardoor de aanspreekbaarheid en het actief verantwoording afleggen, de beheersing van de risico’s en de communicatie met de accountant worden verbeterd. Verder kan de onafhankelijkheid van toezichthouders beter worden gewaarborgd door het toepassen van open sollicitatieprocedures, periodieke zelfevaluatie en verplichte permanente educatie. Als lid van de raad van commissarissen van een woningcorporatie en de raad van toezicht van een landelijke branchevereniging voor ondernemers vul ik die rol in volgens deze nieuwe spelregels en dat geeft vertrouwen en zekerheid voor een onafhankelijke en kritische houding met daarnaast een open klankbordfunctie ten opzichte van het bestuur/ de bestuurder.